top of page

Roos halk

Ik heb ook nog 2 jaar kunstgeschiedenis gevolgd, deelcertificaten havo behaald in economie, Wis A, Nederlands, maatschappijleer. Altijd goed gescoord mij profielwerkstukken en praktische opdrachten

bottom of page