top of page

Gevolgen van corona in het onderwijs

De COVID-19-pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op het onderwijssysteem in Nederland. De sluiting van scholen en de overgang naar online onderwijs hebben geleid tot zorgen over leerachterstanden bij Nederlandse scholieren. In dit blogartikel zullen we de omvang van de leerachterstanden in Nederland verkennen, de impact ervan op de onderwijsmarkt analyseren en onderzoeken hoeveel kinderen momenteel een achterstand hebben.

1. Ongelijke toegang tot onderwijs:

Volgens schattingen van de Nederlandse overheid heeft ongeveer 3% van de Nederlandse huishoudens geen toegang tot internet. Dit heeft geleid tot ongelijke toegang tot online onderwijs tijdens de pandemie. Scholieren uit achtergestelde gemeenschappen of gezinnen met lagere inkomens lopen een groter risico op beperkte toegang tot de benodigde technologie en internetverbindingen.

Bron: CBS (2021) - 'Internetgebruik naar persoonskenmerken'

2. Verlies van leertijd:

Het verlies van leertijd is ook in Nederland een belangrijke zorg. Tijdens de schoolsluitingen hebben Nederlandse scholieren gemiddeld 8 weken fysiek onderwijs gemist, volgens schattingen van het Centraal Planbureau. Dit verlies aan leertijd heeft invloed gehad op de leerprestaties en kan leiden tot leerachterstanden.

Bron: CPB (2021) - 'Effecten van de coronamaatregelen op het onderwijs in 2020-2021'

3. Achterstand bij specifieke vakken:

Naast het algemene verlies aan leertijd hebben bepaalde vakken, zoals wiskunde en talen, mogelijk een grotere achterstand opgelopen. Deze vakken vereisen vaak een interactieve benadering en persoonlijke begeleiding, die moeilijker te realiseren waren tijdens de online lessen.

Bron: NRO (2021) - 'Wat is de impact van corona op het leren van leerlingen?'

4. Sociaal-emotionele impact:

De pandemie heeft ook een sociaal-emotionele impact gehad op Nederlandse scholieren. Het gebrek aan fysieke interactie met leeftijdsgenoten en leraren heeft geleid tot gevoelens van isolatie en kan de motivatie en betrokkenheid bij het leren hebben beïnvloed.

Bron: SCP (2021) - 'De sociale gevolgen van corona en de maatregelen'

5. Omvang van leerachterstanden:

Het is moeilijk om precieze cijfers te geven over het aantal kinderen dat momenteel leerachterstanden heeft als gevolg van COVID-19. Een studie van de Universiteit Maastricht schatte echter dat ongeveer 20% van de Nederlandse basisschoolleerlingen en 30% van de middelbare scholieren een leerachterstand hebben opgelopen.

Bron: Universiteit Maastricht (2021) - 'Impact van COVID-19 op leerprestaties in Nederland'

Conclusie:

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot leerachterstanden bij Nederlandse scholieren. Ongelijke toegang tot onderwijs, verlies van leertijd, achterstand bij specifieke vakken en sociaal-emotionele impact zijn enkele van de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan deze achterstanden. Hoewel het moeilijk is om exacte cijfers te geven, suggereren schattingen dat een aanzienlijk aantal kinderen momenteel leerachterstanden heeft. Het is van cruciaal belang dat beleidsmakers, scholen en andere betrokkenen in het onderwijs zich inzetten voor gerichte maatregelen en ondersteuning om de leerachterstanden aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle scholieren de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page