top of page

Basisschool vakken

🏫 Welkom op de pagina van Bijleshelden waar we alles bespreken over het leren op de basisschool! Of je nu in groep 1 zit of in groep 8, de basisschool vormt een belangrijke periode in je leven waarin je fundamenten legt voor je verdere educatieve ontwikkeling.

Inhoud

Op deze pagina zullen we verschillende vakken en onderwerpen behandelen die relevant zijn voor leerlingen op de basisschool:

 

🏫 Welkom op de pagina van Bijleshelden waar we alles bespreken over het leren op de basisschool! Of je nu in groep 1 zit of in groep 8, de basisschool vormt een belangrijke periode in je leven waarin je fundamenten legt voor je verdere educatieve ontwikkeling. Op deze pagina zullen we verschillende vakken en onderwerpen behandelen die relevant zijn voor leerlingen op de basisschool:

Rekenen:

 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen: Leer hoe je op verschillende manieren iedere soort som kunt uitrekenen, zoals hoofdrekenen, onder elkaar zetten, staartdelingen en het gebruik van de rekenmachine.

 • Breuken, decimalen en procenten: Ontdek de concepten achter breuken, decimalen en procenten en leer hoe je ze kunt converteren en toepassen in wiskundige berekeningen.

 • Meetkunde en ruimtelijke begrippen: Verken de wereld van meetkunde en leer over vormen, oppervlakte, omtrek, volume en andere ruimtelijke concepten.

 • Grafieken en diagrammen: Leer hoe je gegevens visueel kunt weergeven en interpreteren met grafieken, diagrammen en tabellen, en ontdek hoe je conclusies trekt en trends identificeert.

 • Probleemoplossend denken: Ontwikkel je vaardigheden voor probleemoplossend denken door complexe wiskundige vraagstukken op te lossen en strategieën toe te passen zoals structureren, analyseren en redeneren.

Taal/Nederlands:

 • Leesvaardigheid: Verbeter je leesvaardigheid door het lezen van verschillende soorten teksten en het begrijpen van hoofdgedachten, details en inferenties.

 • Schrijfvaardigheid: Ontwikkel je schrijfvaardigheid door het produceren van diverse tekstsoorten, zoals betogen, verslagen, verhalen en beschouwingen.

 • Spreekvaardigheid: Oefen je mondelinge communicatievaardigheden door het voeren van gesprekken, presenteren van informatie en deelnemen aan discussies.

 • Luistervaardigheid: Train je luistervaardigheid door het beluisteren van gesproken teksten, dialogen en instructies, en het begrijpen van de inhoud en intentie ervan.

 • Grammatica en spelling: Versterk je kennis van grammaticaregels en spellingpatronen en pas deze toe in je schrijfwerk om fouten te minimaliseren.

 • Woordenschatontwikkeling: Breid je woordenschat uit door het leren van nieuwe woorden en het begrijpen van hun betekenissen, context en gebruik.

 • Begrijpend lezen: Verbeter je begrip van geschreven teksten door actief te lezen, vragen te stellen en strategieën toe te passen zoals samenvatten en verbanden leggen.

Begrijpend lezen:

 • Tekstbegrip en interpretatie: Leer teksten analyseren en begrijpen door de hoofdgedachte, argumenten en standpunten te identificeren en te interpreteren.

 • Vragen stellen en beantwoorden over de tekst: Oefen met het stellen en beantwoorden van verschillende soorten vragen om dieper inzicht te krijgen in de tekstinhoud en -structuur.

 • Samenvatten en parafraseren: Ontwikkel vaardigheden voor het samenvatten van teksten en het weergeven van de inhoud in eigen woorden, waarbij de essentiële informatie behouden blijft.

 • Verbanden leggen tussen verschillende stukken tekst: Leer verbanden te leggen tussen verschillende passages binnen een tekst en tussen verschillende teksten om een breder begrip te krijgen van het onderwerp.

Spelling:

 • Regels voor spelling: Begrijp en pas verschillende spellingregels toe, zoals regelmatige en onregelmatige spelling, interpunctie en accentuering.

 • Woordsoorten en grammatica: Leer over verschillende woordsoorten, grammaticale structuren en zinsbouwregels om correcte en duidelijke zinnen te vormen.

 • Regelmatige en onregelmatige werkwoordspelling/Sterke en zwakke werkwoorden: Oefen met het correct vervoegen en spellen van werkwoorden in verschillende tijden en vormen.

 • Klank- en klankgroepregels: Ontdek regels voor klankveranderingen en spelling op basis van klankgroepen om woorden correct uit te spreken en te spellen.

Schrijven:

 • Schrijfprocessen (plannen, schrijven, herzien): Leer effectieve schrijfprocessen, waaronder het plannen van teksten, het schrijven van concepten en het herzien van inhoud en stijl.

 • Creatief schrijven: Verken verschillende vormen van creatief schrijven, zoals verhalen, gedichten en toneelstukken, en ontwikkel je eigen schrijfstijl en expressie.

 • Verslagen en verhalen schrijven: Oefen met het schrijven van verslagen, essays en verhalen, waarbij je structuur, coherentie en argumentatie verbetert.

 • Structuur en samenhang in teksten: Ontwikkel vaardigheden voor het structureren van teksten en het creëren van samenhang tussen alinea's en zinnen om de leesbaarheid en begrijpelijkheid te vergroten.

Wereldoriëntatie:

Aardrijkskunde:

 • - Werelddelen, landen en hoofdsteden: Ontdek de verschillende delen van onze wereld, leer over landen en hun hoofdsteden.

 • - Landschappen en klimaten: Verken verschillende soorten landschappen, zoals bergen, rivieren en bossen, en begrijp de verschillende soorten weer zoals regen, zon en wind.

 • - Kaartlezen: Leer hoe je kaarten kunt gebruiken om de weg te vinden en om te zien waar dingen zijn.

 

Geschiedenis:

 • Tijd en gebeurtenissen: Reis terug in de tijd en leer over oude beschavingen, ridders en kastelen, ontdekkingsreizigers en nog veel meer.

 • Beroemde mensen en periodes: Maak kennis met beroemde mensen zoals koningen, koninginnen, ontdekkingsreizigers en wetenschappers, en leer over de tijden waarin ze leefden.

 • Verhalen uit het verleden: Ontdek verhalen over hoe mensen vroeger leefden, werkten en speelden.

 

Natuur & Techniek:

 • Natuurverschijnselen: Leer over regenbogen, wolken, en waarom het regent.

 • Dieren en planten: Ontdek de verschillende soorten dieren en planten die op onze planeet leven en leer over hun gewoonten en leefomgevingen.

 • Technologie en wetenschap: Ontdek hoe dingen werken, van auto's tot computers, en hoe wetenschappers problemen oplossen en nieuwe dingen uitvinden.

Overige vakken:

Engels:

 • Basiswoordenschat en grammatica: Leer essentiële woordenschat en grammaticale structuren om effectief te communiceren in het Engels.

 • Luister- en spreekvaardigheid: Oefen met het begrijpen en produceren van gesproken Engels, inclusief luisteroefeningen, conversaties en presentaties.

 • Lees- en schrijfvaardigheid: Verbeter lees- en schrijfvaardigheden door middel van tekstanalyse, begripsvragen, essays en creatief schrijven.

 • Culturele aspecten: Verken de culturele diversiteit van Engelssprekende landen en leer over tradities, gewoonten, literatuur en media.

Godsdienst:

 • Wat geloven mensen? Ontdek de verhalen en tradities van verschillende geloven, zoals het christendom, islam, hindoeïsme Boeddhisme en het Jodendom. Leer over hun feesten, rituelen en speciale dagen.

 • Wat is goed en slecht? Denk na over wat juist en fout is, en hoe verschillende geloven en culturen daarover denken. Praat over dilemma's en beslissingen die je elke dag moet nemen.

 • Waar komen we vandaan? Stel vragen over het leven en de wereld om je heen. Praat over waar we vandaan komen, waarom we hier zijn en wat er na het leven gebeurt.

 • Samen leren en respecteren: Leer hoe we met anderen kunnen praten en luisteren, zelfs als ze andere dingen geloven dan wij. Ontdek hoe we vriendelijk en respectvol kunnen zijn tegenover mensen met verschillende religies en overtuigingen.

Basis loop en fiers verkeer:

 • Verkeersregels en verkeersveiligheid: Leer de basisprincipes van verkeersregels, verkeersborden, voorrangsregels en verkeersgedrag om veilig deel te nemen aan het verkeer.

 • Verkeersinzicht en anticipatie: Ontwikkel vaardigheden voor verkeersinzicht, anticipatie en besluitvorming om risico's te herkennen en te vermijden tijdens het fietsen, wandelen of autorijden.

 • Milieubewust verkeer: Leer over duurzame mobiliteit, milieuvriendelijk vervoer en de impact van verkeer op het milieu, en neem verantwoordelijkheid voor een groenere en veiligere leefomgeving.

Of je nu een leerling bent die wat extra hulp nodig heeft, jezelf wilt uitdagen met nieuwe concepten, of gewoonweg meer wilt leren over de wereld om je heen, onze bijleshelden staan klaar om je te begeleiden. Met hun enthousiasme en expertise helpen ze je graag om te groeien en te bloeien tijdens je basisschooljaren! 🌟📖

bottom of page